Hoogsensitief

 

Wat betekent hooggevoelig zijn

Een hooggevoelig persoon is iemand die gevoeliger is voor indrukken en subtieler nuances waarneemt dan gemiddeld. Elk moment van de dag doen we indrukken op via onze zintuigen. Hooggevoelige personen horen, zien, ruiken, proeven en voelen dus intenser dan gemiddeld. Hooggevoeligheid is een karaktereigenschap die positief ingezet kan worden, zo kun je bijvoorbeeld sneller gevaren signaleren, in de gaten hebben dat iemand liegt, kleine nuanceverschillen waarnemen, intenser genieten van kunst of muziek en beter concentreren.

Hooggevoelige personen zijn vaak gewetensvol, harde werkers, begaan met anderen, vredezoekers en denken vaak diep na over het leven. Maar zoals alle karaktereigenschappen heeft ook hooggevoeligheid valkuilen, zoals:

1. te hard werken (overwerken);
2. te zorgzaam zijn voor anderen (en te weinig voor jezelf);
3. te perfectionistisch zijn;
4. zich overladen voelen door indrukken;
5. bang zijn om fouten te maken.

Algemene eigenschappen van een hooggevoelig persoon:
1. Zij zijn zorgzaam en bewust;
2. Zij dromen en fantaseren veel;
3. Zij merken veel meer details en nuances op;
4. Zij voelen stemmingen en emoties van anderen aan;
5. Zij denken over veel dingen na, en bekijken alles van verschillende kanten;
6. Zij zijn snel ontroerd door kunst, natuur en een mooie film.

 
Literatuur over hooggevoeligheid
Er zijn verschillende boeken over hooggevoeligheid. Het is erg persoonlijk welk boek het meeste aanspreekt. Enkele auteurs die over hooggevoeligheid hebben geschreven, zijn: Elaine N. Aron, Marian van den Beuken, Carolina Bont, Barrie Jaeger, Samuel Pfeifer, Suzan Marletta-Hart, Ted Zeff.

Is uw kind hoogsensitief

Mogelijk wordt tegen u gezegd dat uw kind een probleem heeft, terwijl u het gevoel heeft dat dat wel meevalt. Als ouder bent u ervan overtuigd dat zijn/haar gedrag (bijvoorbeeld emotioneel, verlegen, agressief) door overprikkeling komt en afhankelijk is van de situatie. Kijk naar uw kind en luister naar uw intuitie; u kent uw kind immers het beste en het is uw taak op te komen voor uw kind. Twijfelt u, kijk dan eens of u veel herkent in onderstaand rijtje. Uw kind is zeer waarschijnlijk hooggevoelig, wanneer dertien of meer van de volgende stellingen op hem/haar van toepassing zijn:

1. Schrikt snel.
2. Heeft last van kleren die kriebelen, naden in sokken of kledingmerkjes tegen zijn/haar huid.
3. Houdt over het algemeen niet van grote verrassingen.
4. Leert meer van een vriendelijke terechtwijzing dan een strenge straf.
5. Lijkt mijn gedachten te kunnen lezen.
6. Gebruikt te moeilijke woorden voor zijn/haar leeftijd.
7. Ruikt elk vreemd geurtje.
8. Heeft een scherpzinnig gevoel voor humor.
9. Lijkt zeer intuitief.
10.Is moeilijk in slaap te krijgen na een opwindende dag.
11.Heeft moeite met grote veranderingen.
12.Wil zich verkleden als zijn/haar kleren nat of zanderig zijn geworden.
13.Stelt veel vragen.
14.Is een perfectionist.
15.Heeft oog voor het verdriet van anderen.
16.Houdt meer van rustige spelletjes.
17.Stelt diepzinnige, beschouwende vragen.
18.Is zeer gevoelig voor pijn.
19.Kan slecht tegen een luidruchtige omgeving.
20.Heeft oog voor detail (iets dat van plaats is veranderd of bijvoorbeeld een verandering in iemands uiterlijk).
21.Kijkt eerst of het veilig is alvorens ergens in te klimmen.
22.Presteert het best wanneer er geen vreemden bij zijn.
23.Beleeft de dingen intensief

Bent u hoogsensitief

Veel mensen hebben dagelijks te maken met de problemen van verhoogde gevoeligheid. Zij zijn zogenaamde HSP-ers: High Sensitive Persons. Volgens Elaine N. Aron, schrijfster van het boek “Hoog Sensitieve Personen”, kunt u aan de hand van de volgende aanwijzingen nagaan of u kenmerken van een HSP hebt:

1. Ik ben me bewust van subtiele signalen in mijn omgeving.
2. Ik word beinvloed door de stemmingen van anderen.
3. Ik ben nogal gevoelig voor pijn.
4. Tijdens drukke dagen merk ik dat ik behoefte heb om me terug te trekken in mijn bed of        een donkere kamer (of een andere plek waar ik alleen kan zijn).
5. Ik ben bijzonder gevoelig voor de effecten van cafeïne.
6. Ik raak gemakkelijk overvoerd door dingen als fel licht, sterke geuren, grove weefsels of harde sirenes.
7. Ik heb een rijke en complexe innerlijke belevingswereld.
8. Ik voel me niet op mijn gemak bij harde geluiden.
9 .Ik kan diep geroerd raken door kunst of muziek.
10.Ik ben conscientieus.
11.Ik schrik gemakkelijk.
12.Ik voel me opgejaagd als ik veel moeite moet doen in korte tijd.
13.Als mensen zich in een fysieke omgeving niet prettig voelen, weet ik meestal wat er moet gebeuren om dat te veranderen (bijvoorbeeld door het licht te dimmen of het meubilair te verplaatsen).
14.Ik raak geirriteerd als mensen proberen me te veel dingen tegelijk te laten doen.
15.Ik doe erg mijn best om te voorkomen dat ik fouten maak of dingen vergeet.
16.Ik kijk uit principe niet naar gewelddadige films of tv-shows.
17.Ik voel me ongemakkelijk als er veel om me heen gebeurt.
18.Als ik erge honger heb, heeft dat een sterke invloed op mijn concentratievermogen of mijn humeur.
19.Veranderingen in mijn leven brengen me van mijn stuk.
20.Ik heb een neus voor delicate geuren, smaken, geluiden en kunstwerken en geniet daarvan.
21.Het vermijden van situaties die mij van streek maken of overbelasten, heeft bij mij hoge prioriteit.
22.Als ik met iemand moet wedijveren of op mijn vingers word gekeken, word ik zo nerveus of gespannen dat mijn prestaties veel minder zijn dan gewoonlijk.
23.Als kind werd ik door mijn ouders of leraren gevoelig of verlegen gevonden.
Wanneer u veertien keer of meer ‘ja’ antwoordt op de bovenstaande stellingen, dan bent u zeer waarschijnlijk hoogsensitief.

Zie voor meer informatie ook http://www.lihsk.nl/kenmerken

Wat zijn hoogsensitieve kinderen en volwassenen

Een hoogsensitief kind is in de eerste plaats een kind. Het omgaan met een hoogsensitief kind gaat vaak anders dan met andere kinderen. Veelal krijgt u te horen dat er van alles niet goed is aan uw kind en dat het zich niet goed ontwikkelt. Ook zult u meer dan bij andere kinderen, bezig zijn met beschermen en ondersteunen. Maar daar is niks mis mee. Ook hoogsensitieve kinderen mogen er zijn en meestal komen zij prima op hun pootjes terecht. Er is helaas (nog) weinig oog voor de behoeften van de gevoelige kinderen onder ons.

Hoogsensitieve kinderen nemen veel waar. Zij herkennen de kleinste veranderingen en details, zoals een poster in het klaslokaal die verhangen is, het nieuwe T-shirt dat je aan hebt, een plant die te weinig water heeft gehad en een beetje slap hangt. Zowel thuis als op school observeren zij voortdurend. Om goed te kunnen zien wat er gebeurt nemen zij meestal niet direct actief deel aan een situatie, zij staan liever eerst op enige afstand toe te kijken. Ook in situaties met sociale interactie zijn zij oplettend. Zij weten bijvoorbeeld precies te benoemen wat er in een bepaalde situatie gebeurd is, ook als dat inmiddels lang geleden is. Op school observeren hoogsensitieve kinderen bijvoorbeeld nauwkeurig welke kinderen de neiging hebben om fel te reageren. Zij weten vervolgens precies wat zij bij deze kinderen beter kunnen laten, om niet zelf met die felle reactie geconfronteerd te worden. Zij denken diep na over oorzaak en gevolg

Veel opmerken en diep reflecteren.
Amerikaans psycholoog Elaine N. Aron, grondlegster van het begrip hoogsensitiviteit, noemt twee aspecten kenmerkend voor een hoogsensitief kind: ‘de neiging veel op te merken’ en ‘diep te reflecteren alvorens te handelen’ (Het hoogsensitieve kind, 2004, p. 23). Door combinatie van beide aspecten kan een hoogsensitief kind angstig lijken. Wanneer op school wordt verteld over een heftige storm in Frankrijk waarbij caravans geraakt werden door vallende bomen en een persoon daardoor is overleden, denkt het kind daar diep over na en betrekt het gebeuren op zijn eigen situatie. ’s Avonds in bed komen de tranen: het kind wil niet op vakantie, want ‘stel je voor dat ook op onze caravan een boom valt, zijn we dan allemaal dood?’. In feite is vooral sprake van behoedzaamheid, omdat het kind weet wat er allemaal kan gebeuren.

Hoogsensitieve kinderen voelen zich het meest op hun gemak bij volwassenen die voortdurend rustig en oprecht met hen omgaan. Dan durven zij zichzelf te laten zien en blijken het spontane, communicatieve, sociale, creatieve en intelligente kinderen die veel te vertellen hebben. Verheft u echter regelmatig uw stem, reageert u wel eens boos of heeft u de neiging steeds weer te corrigeren, waardoor nadruk komt te liggen op dat wat niet goed gaat (“Zit nou toch eindelijk eens stil”, “Doe eens normaal”, “Je werk is niet netjes genoeg”), dan zal een hoogsensitief kind zich onvoldoende veilig bij u voelen.

Emotionele beleving
Hoogsensitieve kinderen lijken een sterke emotionele beleving te koppelen aan de dingen die zij opmerken. Mogelijk hebben zij dat op een bepaalde manier nodig. Alsof dat wat zij waarnemen waarde en betekenis voor hen heeft wanneer zij er een innerlijke reactie bij ervaren. Iedere indruk lijkt iets los te maken, of dat nu vreugde, verdriet, afschuw, schrik, angst, verbazing, verwondering of wat dan ook is. Zij zoeken indrukken op en halen deze diep naar binnen, door ze tot een onderdeel van hun innerlijke beleving te maken. Maar te veel indrukken achter elkaar of een te heftige indruk ineens, kan tot uitputting leiden. Het kind raakt zo vol, dat het minder goed gaat functioneren. Er ontstaat, wat Elaine N. Aron noemt, ‘overprikkeling’. Dat kan zich uiten in teruggetrokken of juist heel druk gedrag, woede-aanvallen, hangerigheid, op zichzelf willen zijn, huilen, boosheid of concentratieproblemen.

Deze tekst is overgenomen met toestemming van http://dehaancoaching.net

 Geplaatst op door Marijke