Coaching & begeleiding in Twente

Een begeleidingsvraag wordt vaak helder als er reeds een veranderingsproces gaande is; verlies van een dierbare, ziekte of een werk- of schoolsituatie die niet meer tot voldoening leidt. Terwijl je zelf vastzit in een geblokkeerde situatie denk je dat doorgaan het hoogst haalbare of soms zelfs de enige mogelijkheid is. Ik sta buiten het systeem en kan onafhankelijk en zonder oordeel helpen om het werkelijke doel weer te herkennen en te bereiken.

Bedrijfscoaching, begeleiding bij problemen op de werkvloer.

In deze maatschappij van snelle veranderingen moet een mens flexibel zijn. Soms gaat dat even niet. Kortdurende begeleiding en interventie door een buitenstaander kan dan veel duidelijkheid opleveren. Het bedrijf of het bestuur waarvoor de persoon werkzaam is ziet de mogelijkheid tot verbetering en wil hierin investeren. De werknemer neemt de verantwoording om zijn capaciteiten uit te bouwen en zijn beperkingen te zien en te (h)erkennen. Dit werkt vaak heel verhelderend.

Voorafgaand aan de coaching stellen opdrachtgever en coachee een gezamenlijk doel, dit komt de transparantie ten goede. Coaching in een situatie waarin de werknemer nog (gedeeltelijk) werkt is extra zinvol. Toetsen van nieuwe inzichten is dan direct mogelijk. De werkgever bepaalt het budget en verkrijgt informatie over data en tijden waarop begeleiding plaats heeft gevonden. In overleg met de coachee wordt de vooruitgang eventueel ook inhoudelijk met de werkgever besproken. Als het gestelde doel bereikt is stopt de begeleiding. Ten einde de bereikte vooruitgang te borgen wordt na een aantal maanden een vervolgafspraak gemaakt.

Coaching volwassenen in het onderwijs.

Sinds 1999 werk ik op basisscholen. Inmiddels heb ik veel ervaring opgedaan in hoe het onderwijs georganiseerd is. Ik zie regelmatig leerkrachten die overbelast zijn. Door mijn jarenlange ervaring zie ik snel waar de angel zit.

Wandelcoaching

Om flexibel te zijn is het goed om fysiek in beweging te komen. In plaats van het probleem te behandelen is het vaak effectiever om samen een nieuw pad te bewandelen. Wandelen kan altijd; voor wandelcoaching ben ik ook buiten kantooruren beschikbaar. Doet u gerust een voorstel. Na het wandelen is er een korte evaluatie om dat wat geleerd en ervaren is te bestendigen.

Coaching voor particulieren

In mijn coaching richt ik me op mogelijkheden. Wat kan anders, wat is het einddoel, wat is belemmerend in het proces, wat is een hulpbron? Samen werken we naar een oplossing. Mijn begeleiding bestaat meestal uit een ontspannende voetmassage. Door de ontspanning ontstaat er ruimte, overzicht en inzicht, dat is merkbaar in de gesprekken tijdens – en vooral ook na – de behandeling.

De laatste tijd zie ik veel (jong-)volwassenen met relatie- en/of studieproblemen. Ook volwassenen en kinderen met autisme, dyslexie, hoogsensitiviteit en/of hoogbegaafdheid hebben baat bij mijn ondersteuning.

Coaching voor kinderen

Kleine probleempjes zijn in de ontwikkeling van een kind zeer leerzaam. Daar kom je op eigen kracht wel uit, daar word je sterk van. Bij werkelijke leer- en gedragsproblemen op sociaal/emotioneel gebied of ingrijpende gebeurtenissen kan ondersteuning wel wenselijk zijn. Mijn ervaring als fysiotherapeut is een meerwaarde in het bewustwordingsproces van kind en/of ouders. Mijn ondersteuning bestaat uit gesprekken met ouders en kind, ondertussen ervaart het kind een ontspannende voetmassage. Meestal zijn 3 tot 6 sessies voldoende.