Marijke Rouhof, NLP en Wandelcoach in Enschede

Marijke Rouhof, fysiotherapeut sinds 1981, opleiding te Enschede.
Kamer van Koophandelregistratienummer 081881770000

Visie
Volwassenen en kinderen weten heel goed hoe ze hun leven vorm willen geven. Soms is dat even moeilijk door fysieke klachten of lastige gebeurtenissen. Professionele begeleiding kan dan zinvol en prettig zijn. Samen kom je sneller tot inzicht en overzicht. Je voelt je gesteund, denkt daardoor zelf ook weer helderder. De Belgische hoogleraar en psychiater Dirk de Wachter brengt dit treffend onder woorden:

“Mensen helpen was niet mijn eerste drijfveer. Helpen heeft lang een negatieve bijklank gehad binnen de psychiatrie: er ging een soort neerbuigendheid van uit. Ik geloof meer in de herstel­beweging, zodat mensen zichzelf leren helpen. Ik zie mezelf eerder in de rol van katalysator, maar ben niet de persoon die zegt wat ze moeten doen.”
– Dirk de Wachter, met toestemming overgenomen.

Mijn begeleiding is gebaseerd op pragmatiek en intuïtie.

Ruth Cohn, een Zwitserse psychotherapeute, definieert intuïtie als “een uniek gecompliceerd vermogen tot spontane kennis, steunend op: helderheid van waarnemen, adequate opeenstapeling van bij elkaar horende feiten, getraind denken, niet geblokkeerde en alerte emoties. Het gedijt door acceptatie van jezelf en anderen, bewust aanwezig zijn en rust. Intuïtie is de vijand van vooroordelen, sociale conventies en leeft in vrijheid, spelplezier en gevoel voor verrassingen.”

Opleidingen en kennisdeling

– Juni 2021 symposium “Veerkracht in de natuur” met psychiater Bram Bakker
– Mei 2021 coaching bij verlies, rouw en verandering door Patricia Wouters
– Maart 2021 workshops NOBCO met Ien vd Pol en Judith Budde
– Nov/Dec 2020 4 workshops over stress (werkstress/COVID-stress/informatiestress/werk-privébalans) via NOBCO
– NVNLP-congres 28/11/2020 met o.a, Peter Dalmeijer en Wassili Zafiris 28 november 2020
– 11e NOBCO Symposium Coaching & Onderzoek (Digitaal) met o.a. Dr. Anja van den Broeck, Prof. dr. Marianne van Woerkom en Dr. Kiki de Jonge 26 november 2020
– NOBCO seminar ”Met de coach aan tafel”, met o.a. Prof. dr. David Lane en Dr. Nicky Terblanche 2 oktober 2020
– Congres ‘Jíj bepaalt… meer dan je denkt!’ Inspiratie voor gezond werken en leven in snelle tijden (5 april 2019 Rijssen, meegewerkt als speedcoach)
– congres “Samen angst te lijf” van 8 november 2018 van Netwerk Psychosomatiek Twente
– Lezing Colette de Bruin over autisme 21 november 2018
– Cinementaal Filmdag 2018: Leven met Psychoses 18 nov 2018
– Workshop “Stembevrijding” door Jan Kortie, oktober 2017
– Workshops “The Work” volgens Byron Katie door Desiree van der Veer, vanaf 2013, meest recente in oktober 2017
– Workshop “gehechtheid vanuit IPNB-perspectief” door Renate Geuzinge, psychotherapeut/ gz-psycholoog/ promovendus / oprichter en docent Instituut voor Interpersoonlijke Neurobiologie juni 2017
– Masterclass “Coachen met honden” door Therese Evers NVNLP mei 2017
– Train de trainer, “verliesverwerking bij reorganisatie, van werk naar werk en bij (dreigend) ontslag” 2016 bij PSC ’t KAN door Nannette Mees en Eric van Lierop
– “de kracht van Kwetsbaarheid” door Judith Budde 2016
–  Masterclass “Sjamanisme” NVNLP 2015
– Workshop EFT 2013 door Martin de Witte
– Tweedaags seminar “Kind en ouders in balans” door Ingrid Dykstra, gezinsopstellingen 2013
– Studiedag Teken je gesprek met iemand met autisme 2013 door Adinda de Vreede
– Cursus hoogbegaafdheid 2012 door Alice Bekke en Manon Hulsbeek
– Cursus gedragsproblemen bij kinderen 2012 door Alice Bekke
– Opleiding hypnotherapeut 2010 door Gerrit Pasman
– Opleiding jassentechniektherapeut 2009 door Hans de Waard
– Opleiding jassentechniekhealing for professionals level 1 2009 door Hans de Waard
– Opleiding NLP-masterpractitioner, Enschede 2006 bij de Homme
– Opleiding NLP-practitioner, Enschede 2005 bij de Homme
– Opleiding Transformatietherapie Meeuwenveen, Havelte 2001
– Docentenopleiding Rayajoga , 1998
– Manuele Therapie Marsman, Oldenzaal 1985
– Manuele therapie Maitland, Enschede 1983
– Voetzonereflextherapie, Freiburg Duitsland 1982
– Fysiotherapieopleiding, Enschede 1981

Mijn ontwikkeling van fysiotherapeut naar coach

Van 1981 tot en met 2013 werkte ik als fysiotherapeut. Begin 2010 heb ik er voor gekozen niet meer voor ziektekostenverzekeraars te werken. Mijn autonomie en specifieke kwaliteiten kon ik niet uitdrukken in afhankelijkheid van die verzekeraars. De vrijheid die ik sindsdien voel komt mij, mijn werk en daardoor u geheel ten goede.

Als fysiotherapeut was ik altijd al meer geïnteresseerd in de mens als geheel dan in het deel van de mens dat niet meer functioneerde. Geleidelijk ontdekte ik waar mijn grote kracht ligt; mensen, processen en organisaties in beweging brengen. Niet probleemgericht werken (zoals in de fysiotherapie gebruikelijk is) maar dynamiekgericht. In het volste vertrouwen dat degene die mij consulteert heel goed weet waar hij of zij naar toe wil. Weer terug naar zichzelf, zich ontdoen van alle belemmerende overtuigingen die in de loop der jaren opgebouwd zijn. Opnieuw enthousiast en vol energie zijn, zoals een kind dat alles in verwondering bekijkt en ervaart.

Mijn begeleiding kan kort zijn, ik ben niet meer dan een katalysator in het proces van zelfontplooiing. De regie blijft bij de hulpvrager; wie betaalt die bepaalt. Het doel is dat u uw creativiteit, kracht en authenticiteit weer ontdekt; ik help u hierbij door de juiste vragen te stellen. Met ondersteunende massage en oefeningen optimaliseer ik het herstelproces. Iets wat je hebt gevoeld sla je op in je ´spiergeheugen´, daar hoeft niemand je aan te herinneren, dat pak je daarna automatisch zelf weer op.

Inspiratiebronnen en boeken 
Byron Katie, The work
Marshal Rosenberg, Geweldloze communicatie
Krisnamurti
Eckhart Tolle

Blog over de ondersteuning van gevoelige (hoogsensitieve) kinderen.

Boek “Anders bekeken
In het boek “Anders bekeken” van Marianne Langemeier zijn twee bijdragen van mij geplaatst.
http://www.bol.com/nl/p/anders-bekeken/1001004002095435/