Kindercoaching op scholen

 

Sociaal/emotionele begeleiding op basisscholen

Als sociaal/emotioneel begeleidster op verschillende basisscholen in Enschede ben ik een onafhankelijk klankbord. Op deze scholen draag ik bij aan een prettige leeromgeving. Hiertoe coach en ondersteun ik de leerlingen die problemen ervaren op school en/of thuis. Daarnaast begeleid ik de leerkrachten, intern begeleiders en directie in hun omgang met leerlingen.

Mogelijke gespreksonderwerpen zijn; pesten, gepest worden, concentratieproblemen, onderpresteren, vriendschap, gedragsproblemen, slecht slapen en/of zorgen maken over ziekte, scheiding en overlijden van dierbare mensen of huisdieren. Dyslexie, hoogbegaafdheid, autisme en hooggevoeligheid zijn mijn specialiteiten. Mijn begeleiding is door de scholen ingekocht naast het maatschappelijk werk. Er is een goede taakverdeling en samenwerking.

Meestal is een kort gesprek voldoende om een kind zijn eigen kracht weer te laten voelen. Een onprettige situatie wordt niet in detail besproken, alleen het gevoel dat het kind bij de situatie heeft krijgt aandacht. Soms observeer ik een kind in de klas en bespreek daarna wat ik opgemerkt heb met de leerkracht. Niet gehinderd door didactische kennis kom ik tot verrassende ideeën die een andere kijk op de zaak kunnen geven. Voor ouders bestaat de mogelijkheid om – na overleg met de school – een kort gesprek met mij te voeren.

Kinderen van de scholen waar ik werk neem ik in principe niet als cliënt in mijn praktijk. Als u als ouder en/of leerkracht therapie zinvol vindt kan ik u eventueel in contact brengen met therapeuten uit mijn netwerk. In goed overleg met de intern begeleider van de school kunnen we ook tot een combinatie komen. Bijvoorbeeld eerst behandeling in de praktijk, daarna zo nodig follow-up op de school.

Coaching volwassenen in het onderwijs

Sinds 1999 werk ik op basisscholen. Inmiddels heb ik veel ervaring opgedaan in hoe het onderwijs georganiseerd is. Ik zie regelmatig leerkrachten die overbelast zijn. Door mijn jarenlange ervaring zie ik snel waar de angel zit. Voor deze begeleiding heeft wandelcoaching zich als zeer effectief bewezen. Informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden.